Bereik grote ambities
stap voor stap

Dare2plan vertaalt grote ambities naar behapbare plannen en zorgt voor organisatie-breed overzicht.

Hero

Zonder plan geen resultaat

Grote ambities bereik je door kleine stappen te zetten. Met dare2plan weet je zeker dat je de juiste stappen zet.

Features top

Wij de vorm. Jij de inhoud.

Laat de vorm niet de inhoud vertroebelen. Maak plannen weer visueel, overzichtelijk en makkelijk te maken, zodat je met elkaar het goede gesprek kunt voeren.

Alles in huis om plannen te integreren

Er gebeurt pas echt iets als de plannen leven in de organisatie. Daarom hebben we alles in huis om het ook bij jullie te laten leven.

Jaarplannen

Vertaal de missie/visie van de organisatie door naar actie

Projectplannen

Op basis van duidelijke milestones en acties

Reflectie & Analyse

Voor een betere onderbouwing van strategische keuzes

Persoonlijke acties

Iedereen haar eigen actielijst o.b.v. concrete actieplannen

Resultaten monitoren

Op basis van handmatige invoer, ster-beoordelingen of data-koppeling

Voortgang rapporteren

Weet in real-time waar je staat, zodat je kunt bijsturen wanneer nodig.

Planmatig werken dat aansluit bij jullie grootte en volwassenheidsniveau

Uitdagingen doelgericht werken binnen Zorg & Welzijn

In de wereld van de gezondheidszorg staan zorgprofessionals dagelijks voor de uitdaging om hoogwaardige zorg te verlenen. Het streven naar doelgericht werken, waarbij de focus ligt op het behalen van specifieke doelstellingen voor patiëntenzorg en kwaliteit lijkt op papier vanzelfsprekend. Maar de zorgsector wordt geconfronteerd met tal van problemen die het lastig maakt om doelen te behalen en uiteindelijk de kwaliteit van zorg in gevaar brengt.

Robin Hoogervorst
Door Robin Hoogervorst

Uitdagingen doelgericht werken binnen MKB

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) is de motor van de economie. Hierbinnen saat doelgericht werken centraal voor het bereiken van succes en duurzame groei. Toch worden MKB-bedrijven vaak geconfronteerd met specifieke uitdagingen die het realiseren van langetermijndoelen lastig maken. Een grote is de ‘waan van de dag’, een fenomeen dat het MKB kan hinderen bij het investeren in de toekomst.

Robin Hoogervorst
Door Robin Hoogervorst

De meest gebruikte plannen in het MKB

Als MKB-ondernemer zit je niet te wachten op ellen lange besluiten en plannen. In dit artikel leggen we je daarom uit wat de meest gebruikte plannen zijn binnen het MKB, zodat je direct de juiste keuze maakt voor jouw strategische plan.

Robin Hoogervorst
Door Robin Hoogervorst

Uitdagingen doelgericht werken binnen grotere organisaties

In het bedrijfsleven vormen grotere organisaties een belangijk onderdeel van de nederlandse economie. Het behalen van succes en duurzame groei staat hierbij centraal, waarbij doelgericht werken cruciaal is. Echter, binnen deze omvangrijke organisaties doen zich specifieke uitdagingen voor die het realiseren van langetermijndoelen bemoeilijken. Communicatie over meerdere bedrijfslagen en het afstemmen van diverse belanghebbenden behoren tot de complexe vraagstukken die corporate organisaties aangaan.

Robin Hoogervorst
Door Robin Hoogervorst

Uitdagingen doelgericht werken binnen (lokale) overheid

Binnen overheden vormt doelgericht werken de sleutel tot succes en duurzame groei, maar is tegelijkerheid vaak enorm lastig. Gemeentelijke organisaties bijvoorbeeld, belast met cruciale publieke taken, staan onder druk van politiek en de wisselvalligheid daarvan. Deze dynamiek, in combinatie met beperkte middelen en een breed spectrum aan taken, brengt complexe vraagstukken met zich mee op het gebied van strategische planning en toekomstgerichte investeringen.

Robin Hoogervorst
Door Robin Hoogervorst

Ook jouw ambities waar maken?

Plan een demo en ontdek hoe concrete plannen jouw daarbij kunnen helpen.